Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
ЛИЦЕНЦЕ
 

ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

РЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

(Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања, решење број 164-02-00032/2016-01 од 31.03.2016. год.)

РЕШЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ

(Министарство грађевинарска, саобраћаја и инфраструктуре, решење број 112-01-00099/2015-8 од 21.04.2015. год.)

 

Име и презиме

Лиценца

Бр. лиценце

 др Драган Перић

Одговорног пеојектанта грађевинских конструкција објеката вискоградње

311 4620 03

 др Драган Перић

Одговорног пеојектанта саобраћајница

315 0982 03

 др Драган Перић

Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевиснских занатских радова на пројектима вискоградње

412 0604 03

 Ненад Стојковић

Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката вискоградње, нискоградње и хидроградње

310 0159 15

 Владимир Поповић

Одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације

370 К143 11

 мр Слађана Недељковић

Уверење о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

152-02-00372/2013-01

 др Аница Милошевић

Уверење о практичној оспособљености за обављање послова безбедности И здравља на раду

152-02-00374/2013-01

 Ненад Стојковић

Уверење о практичној оспособљености за обављање послова безбедности И здравља на раду

152-02-00376/2013-01

 др Александра Боричић

Одговорног инжењера за енергетску ефикасност

381 0532 13

 др Данијела Златковић

Одговорног инжењера за енергетску ефикасност

14-09/6763

 

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш