Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
          Темпус је програм Европске уније који помаже реформу и модернизацију високог образовања у партнерским земљама и један је од најстаријих и најуспешнијих програма сарадње ЕУ.

          Акроним Темпус настао је 1989 од Trans-European mobility scheme for university studies (паневропска шема за мобилност на нивоу универзитских студија). Данас програм има нешто другачији оквир и циљеве али је првобитно име задржано.
          Програм помаже да образовни системи партнерских земаља остваре ненаметнуто прихватање трендова развоја високог образовања ЕУ који проистичу из Лисабонске агенде и Болоњског процеса.
Програм финансира пројекте у којима учествују институције високог образовања из ЕУ и 26 партнерских земаља.

          Партнерски региони у TEMPUS програму су:

          - западни Балкан
          - источна Европа и централна Азија
          - северна Африка и Средњи Исток

          Прва фаза TEMPUS програма трајала је од 1990. до 1994. Програм је ојачан и обновљен за периоде 1994-1998 и 1998-2000 а онда поново за период 2000-2006. Уобичајено је да се ови периоди програма називају “TEMPUS I”, “TEMPUS II”, “ TEMPUS II бис” и “TEMPUS III”.

          Тренутно се одвија TEMPUS IV - фаза програма чија је имплементација планирана за период 2007-2013.

 

          Шири циљеви Програма су:

 

          - унапређење квалитета високог образовања у партнерским земљама и отварања према потребама тржиста рада и друштва уопште,
           - изградња капацитета институција високог образовања у партнерским земљама, посебно њиховог капацитета за међународну сарадњу и континуирани процес модернизације.

 

 

          Специфични циљеви Програма су:

 

          - превазилажење фрагментованости система високог образовања,
          - унапређење интердисциплинарности и транс-дисциплинарности,
          - побољшање запошљивости људи са универзитетском дипломом,
          - допринос томе да Европски простор високог образовања постане препознатљивији и актрактивнији у целом свету;
          - реципроцитативни развој људских ресурса;
          - унапређење међусобног разумевање између народа и култура ЕУ и партнерских земаља

 

 
Дејан Благојевић - Подстицаји за регионални развој (чланак - Просветни преглед 12-11-2014)
 
МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ НА КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА ТРЕНУТНО АНГАЖОВАНА
 
1.

 

ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ
 
1.
2.
3. 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS - SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education.
4. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш